söndag

16 dec”Väx till i nåd och i kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus” (2 Pet 3:18)
På kursgården där vi arbetade hade vi några väldigt gamla ekar, som vi var väldigt stolta över. Ekar kan bli många hundra år gamla. De växer i allmänhet långsamt och bär inte frukt förrän runt 40-50 års ålder. När de har nått sin fulla höjd, fortsätter det att växa på bredden i stammen och grenverket. När eken blir riktigt gammal börjar den murkna innifrån, men ger då näring till olika insekter. Träd slutar emellertid inte att växa förrän de dör.
Vi människor bör vara som träden och fortsätta att växa tills vi dör. Vi bör följa Bibelns uppmaning att växa till i nåd och i kunskap om Jesus. Och när tillväxten avtar mot slutet så kan vi ändå få vara med och från vårt inre ge näring åt andra.
BÖN
Herre, fastän jag redan levt i många år vill jag fortsätta att växa. Hjälp mig idag att lära något nytt om din nåd och trofasthet.

lördag

15 dec”Han som har gjort himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem, han sviker aldrig sina löften.” (Ps 146:6)

Det lilla ordet ”aldrig” gör den här versen till en av nyckelversarna i hela Bibeln för det understryker med kraft Guds trofasthet. Gud själv – skaparguden – sviker aldrig! Han blir inte på dåligt humör en dag och slutar att uppehålla den värld han skapat. Han ändrar sig inte för att hans skapelse inte uppför sig som han vill.
Om vi med säkerhet vet att han har lovat något, vet vi också att det kommer att inträffa. Och det vi med säkerhet vet att han har lovat, det är de löften som han gett i sitt ord, Bibeln. Där har vi fått det skriftligt.
Därför behöver vi till exempel aldrig tvivla på vår frälsning, eller på att varje kristen får vara fylld av Guds Ande. I Bibeln låvar Gud att var och en som åkalla Herrens namn ska bli frälst (Apg 2:21) och att han ska ge helig ande åt dem som ber honom (Luk 11:13).  Det Gud har lovat står fast!
BÖN
Tack för frälsningens gåva och tack för att din helige ande bor i mig och vill leda mig idag.

fredag

14 dec”Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre låter mig bo i trygghet.  (Ps 4:8)

Den då fyraåriga sonen kom upp till frukostbordet. I stället för det vanliga ’god morgon’ mötte han oss med ”Vad är det för något skojigt som ska hända idag?” Det var egentligen en bra fråga, och en underbar inställning till livet. När vi tillhör Jesu familj, har vi rätt att börja varje dag med en förväntan att något bra ska hända.
Det är klart att det också finns mörka dagar i en kristens liv. Men tryggheten i Gud gör att vi kan möta svårigheterna på ett bra sätt tillsammans med honom. När vi var ”nykristna” sjöng vi ibland, särskilt när vi mötte motgångar:
Det måste komma ut nå´t underbart ur detta
Det måste komma ut nå´t underbart
För Herren Gud kan bara göra underbara ting
Så det måste komma ut nå´t underbart.

BÖN
Hjälp mig att ta emot den här dagen från dig och förvänta att det ska bli en bra dag. Tack för att allt du gör, gör du i trofast kärlek till mig.