tisdag

23 okt”Jesus svarade: Om jag vill att han skall bli kvar tills jag kommer, vad rör det dig? Du skall följa mig.” (Joh 21:22)

Ibland frestas vi att bli mer upptagna av andra människors andliga liv, än vårt eget. När vi lyssnar på en predikan, tänker vi lätt – Det här borde han eller hon höra. På så sätt lyssnar vi liksom åt dom andra, och går miste om Guds tilltal till oss.
När Johannes i dagens bibelord är alltför intresserad av andras Gudsrelation tillrättavisar Jesus honom och säger ’vad rör det dig?’ – vad har du med det att göra? Följ du mig.
Som kristna har vi bara ett ansvar – det är att se till att vår egen relation till Jesus är ärlig och sann. Då vill han leda oss, och vi kan följa honom. Ibland kommer han då leda oss till att hjälpa andra människor i deras andliga kamp, men då utgår vår tjänst från att vi följer Jesus, och inte från våra egna tankar.
BÖN
Hjälp mig idag att bara följa dig.  Hjälp mig att inte lägga mig i hur du behandlar andra. Låt mig vara ett villigt redskap, som inte frågar efter varför du använder mig på det ena eller andra sättet, men villigt utför det som du vill använda mig till.

måndag

22 okt”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.” 
 (1 Joh 3:2)

Vi håller kvar gårdagens bibelord också idag, och tänker vidare på det här med tillväxt. Anders Frostensson skriver i ena av sina psalmer: ”Låt mig växa stilla, som ett träd i skogen…” .  Träd kan bli väldigt gamla och för att märka att ett träd växer, måste man ha väldigt lång tid på sig. Inom skogsindustrin talar man om en avverkningscykel på minst 80 år. Det är alltså inte möjligt att uppfatta tillväxten i ett träd från dag till dag. Ändå kan man klart konstatera att trädet har växt, om man får lite längre perspektiv.
Om det är svårt att se tillväxten i ett träd, är det kanske ändå svårare att spåra tillväxten i en människa. Det är sant både när det gäller oss själva och när det gäller andra. Ibland, när vi misslyckas i vårt kristenliv, undrar vi kanske om vi överhuvudtaget har förändrats. Men när vi blir kristna, börjar det nya livet i oss att växa till. Även om vi i Guds ögon blir fullkomliga i det ögonblick vi ger våra liv till honom, blir vi inte plötsligt heliga människor som aldrig gör något fel. Det nya livet i oss får fortsätta att kämpa mot vår gamla natur hela livet, och det är bara genom att ständigt hämta ny näring i gemenskapen med levande Gud som det nya livet i oss kan växa. Det sker stilla –  på samma sätt som skogens träd växer till.

BÖN
Herre, hjälp mig att inte ge upp när jag misslyckas att vara sådan som du vill att jag ska vara. Hjälp mig att i stället söka mig närmare dig och hämta näring i din nåd och din villkorslösa kärlek till mig.

söndag

21 okt”Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli.”  
(1 Joh 3:2)

Jag tycker om att tänka på mig själv som ett Guds barn. Barnaskapet innebär för mig så mycket positivt av tillit och av tillväxt. Vuxenlivet representerar mer det färdiga, det som slutat att växa.
Barnaskapet ger också en viss frihet att misslyckas. Någon har sagt ”Ha tålamod med mig Gud är inte färdig med mig än”. Vi mår bra av ett sådant förhållningssätt både mot oss själva och mot andra, som kanske inte alltid uppträder så som vi tycker att de borde. Guds namn – Jahve – betyder ”Jag är”, men det är bara Gud som är, alla vi andra håller på att bli.
BÖN
Far i himlen, jag tackar dig för att jag får vara ditt barn, och att du tålmodigt håller på att forma mig till den du har tänkt att jag ska vara. Och tack för att jag får vara den jag är, medan jag håller på att växa till.